Mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumu sīkdatnes mārketingam un mājas lapas statistikas iegūšanai. Turpinot izmantot mājas lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas politikai.


Iepirkumu grozs

×

Jūsu grozs ir tukšs.

Lietošanas noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


SIA “Multum” (reģ. nr. 44103113123, adrese: Apšu iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) turpmāk tekstā – Pārdevējs – interneta veikala lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, ir attiecināmi uz visiem vietnes apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai tie veic vai neveic pasūtījumu multum.lv interneta veikalā, turpmāk tekstā – Klients.
Pasūtot Preci, Klients ir iepazinies un piekrīt Pārdevēja Noteikumiem.
Pārdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus veikala Noteikumos.
Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
Visu interneta veikalā izvietoto Preču cenas ir norādītas EUR valūtā.

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN APMAKSA


Klients noformē pasūtījumu, pievienojot vēlamās Preces “iepirkumu grozā”, un, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas veidu.
Pārdevējs apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiek izmantoti tikai produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, izpildot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas likumdošanā.
Pārdevējs nav atbildīgs par Klienta sniegto datu precizitāti, noformējot pasūtījumu.
Pārdevējs nepārbauda produkta pircēja vai īpašnieka personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus.
Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, uz Klienta e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildus informācija. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts, jāsazinās ar Pārdevēju.
Kad pasūtījums ir gatavs, Klients saņem e-pastu, kur tiek informēts par to, ka pasūtījums ir pieņemts.

PIEGĀDE UN PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ


Pārdevējs nodrošina maksas piegādi.
Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no piegādes reģiona un adreses, no attiecīgā piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šī pasūtījuma piegādi, un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
Ja pasūtītā prece ir pieejama mūsu noliktavā, tad tā tiek piegādāt 3 darba dienu laikā.
Klientam noformējot pasūtījumu, tiek norādītas piegādes izmaksas par savu sūtījumu:
  1. Piegāde ar “DPD” kurjerpastu vai kādu citu no mūsu kurjeru pakalpojumu sniedzējiem – pasūtījums tiek nogādāts saņēmējam 3 darba dienu laikā. Pakalpojuma cena Latvijā – 20,00 Eur-.
  2. Preču piegādi uz izsniegšanas punktu – Omniva, DPD, DPD Pickup tās tiks piegādātas 1–3 darba dienu laikā, ja vien izvēlētajai (-ām) precei (-ēm) nav norādīts cits piegādes laiks.
Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā kā šī Pasūtījuma saņēmējs.
Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

PRECES ATGRIEŠANA


Pirms preces atgriešanas Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: info@multum.lv !
Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Klienta Preci, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas.
Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces, ja tai ir konstatēts rūpniecisks defekts vai Prece pēc saudzīgas mazgāšanas (ievērojot kopšanas instrukciju) ir mainījusi krāsu vai deformējusies. Šajā gadījumā Pārdevējs sedz pilnu preces summu un piegādes izmaksas.
Atgriežot Preci atpakaļ, Klients var apmainīt to pret analogu Preci vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Piegādes izmaksas no Pārdevēja puses tiek segtas tādā gadījumā, ja Precei ir bijis rūpniecisks defekts.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS


Vietnes saturs (grafiskie materiāli, tekstuālā informācija, videomateriāli, pogu ikonas, datu apkopojumi, programmatūra un tās izkārtojums) ir SIA “Multum” īpašums. To aizsargā Latvijas Republikas likumdošana un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību.
Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana citiem mērķiem bez rakstiski saskaņotas atļaujas ir aizliegta.

STRĪDU ATRISINĀŠANA


Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Klientu ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā.
Gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI


Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.Jautājumi, kas nav atrunāti Pārdevēja Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.